BEZPEČNOSTNÍ TABULKY CZ
  Uživatel - Bezpečnostní tabulky CZ Uživatel: [přihlásit]
  Nákupní košík - Bezpečnostní tabulky CZ Pokladna: 0,00 Kč
 

 

Bezpečnostní tabulky a
fotoluminiscenční značky …

… Váš spolehlivý průvodce.

bezpečnostní tabulky klientcentrum-nápověda

Klientské centrum

 
 

Registrace nového uživatele → Zapomenuté heslo →


Svítící tyčinky (SnapLight/LightStick)

Svítící tyčinky (chemické světlo) mají poměrně široký okruh použití. Lze je účinně použít jako nouzové osvětlení, uplatnění naleznou též při sportu, rybáření či zábavě. Chemické světlo, též nazývané jako studené světlo, lze bezpečně použít v prostorách s nebezpečím požáru či výbuchu, nepostradatelným se stává na místech bez možnosti použití elektrické energie. Svítící tyčinky jsou vodotěsné, lze je tedy použít i pod vodou nebo za deštivého počasí.

Nejčastěji jsou svítící tyčinky používány v zábavním a reklamním průmyslu (párty, karnevaly, diskotéky, reklamní a dárkové zboží), při sportu (rybaření, horolezectví, potápění, táborové hry) a v oblasti bezpečnostní (hasiči, policie, armáda, báňský průmysl).

Chemické světlo

Chemické, či jinak, studené světlo je vytvářeno chemickou cestou, smícháním a následnou reakcí dvou chemických sloučenin. Tato reakce (chemiluminescence) je jednorázová a nevratná. Jedna z chemických sloučenin je obsažena v plastovém těle svítící tyčinky, druhá (aktivátor) je ve skleněné ampuli uvnitř tohoto plastového těla. Ohnutím plastového těla tyčinky dojde k rozlomení skleněné ampule a k promíchání aktivátoru s chemickou sloučeninou mající za následek chemickou reakci, při které vzniká světlo. Nespornou výhodou chemického světla je fakt, že reakce probíhá bez uvolnění tepelné energie, čímž je umožněno jeho použití v nebezpečných prostorách.

Svítivost a barva světla

Doba, po kterou tyčinka po aktivaci vydává světlo, je u různých výrobků různá. Je dána poměrem namíchání jednotlivých chemických sloučenin v závislosti na tom, k jakému účelu a jakému požití je výrobek určen. Běžné svítící tyčinky mají při teplotě 20 - 30°C dobu svitu 6 až 8 hodin, s klesající teplotou okolí klesá intenzita světla, prodlužuje se však doba dosvitu. Svítící tyčinky určené pro použití v některých speciálních oborech činnosti (hasiči, armáda, policie) jsou poměrem chemických sloučenin vyrobeny tak, aby zajistily výraznější intenzitu svitu s kratší dobou svitu (pouze 30 minut - 2 hodiny).

Barva chemického světla je dána složením použité chemické sloučeniny, nejčastěji jsou svítící tyčinky vyráběny v barvě zelené, červené, žluté a modré.

Skladovatelnost a manipulace

Většina vyráběných svítích tyčinek je dodávána v hliníkových sáčcích, aby byly chráněny zejména před denním světlem, které může při dlouhodobému vystavení snížit intenzitu světla i dobu dosvitu. Tyčinky lze skladovat přibližně 2 roky při dodržení doporučených skladovacích podmínek tzn. při teplotě 15 - 25°C, v temnu a při relativní vlhkosti vzduchu 40 - 60%.

Při manipulaci je třeba dbát opatrnosti, aby nedošlo k prasknutí skleněné ampule a následné samovolné aktivacisvítící tyčinky. Například při transportu tedy doporučujeme tyčinky přepravovat v obalu, který zmírní případné otřesy nebo poškození při pádu.

Návod k použití

Bezpečnostní pokyny

Výrobky jsou schváleny státní zkušebnou a k použitým chemickým sloučeninám je vydán bezpečnostní list. Samotné kapaliny, stejně jako jejich výsledné chemické sloučeniny jsou netoxické, nehořlavé a ani jinak agresivní. Pozor je však nutno dávat při porušení plastové trubičky a úniku kapaliny, může dojít k zabarvení potřísněných povrchů (látky, dřeva, apod.) Plastové tělo tyčinky, nerozřezávejte, nepropíchávejte anebo opakovaně nelámejte na stejném místě (únavový lom), aby nedošlo k úniku kapalin. Tekutina z aktivované tyčinky obsahuje úlomky skla z ampule.

Při náhodném úniku chemikálií a potřísnění pokožky omyjte mýdlem a vodou. Při zasažení očí ihned vymyjte dostatečným množstvím vlažné vody. Při náhodném požití vypláchněte ústa čistou vodou, vypijte 2 - 5dcl chladné vody a vyhledejte ihned lékaře. Nevyvolávejte zvracení!

Tyčinky nejsou určeny dětem mladším 5 let.

Důležité upozornění

Informace zde uvedené považujeme za spolehlivé, avšak nelze je chápat jako záruku nebo závazky, za které přebíráme právní odpovědnost. Uživatelům doporučujeme provést dostatečné zkoušky a prověřit uvedené informace nebo výrobky tak, aby zjistili vhodnost použití pro jejich zvláštní účely.
NEPOSKYTUJEME ŽÁDNOU ZÁRUKU NEBO ZARUČENÍ VHODNOSTI K JAKÉMUKOLIV ÚČELU.


 

Zboží bylo přidáno do košíku